מטרת הקורס:

הכרות עם עולם הכתיבה היוצרת והיצירה בווידאו ,למורים שאינם מומחים בתחום ככלי להעמקה בתחום נלמד, בהיבטים פדגוגים וחינוכיים גם יחד.
הקורס יאפשר למורים להשתמש בכלי הכתיבה היוצרת וצילום הווידאו בהוראה בכיתתם.
את הקורס ינחה מומחה בכתיבה יוצרת לפי שיטת בארד שפותחה על מנת להטמיע כתיבה יוצרת בלמידה. יושם דגש על דוגמאות ושימושים בהוראת מקצועות הקודש. הקורס בשיתוף הספרייה הלאומית, וכולל ביקור מונחה בספריה.

מובילת המסע: נורית בר יוסף

הקורס כולל:
-מפגש פתיחה פנים בפנים
-משימות אישיות
-חמישה מפגשי זום

סה”כ הקורס 30 ש”ש

מפת דרכים:

תהליכי למידה ויחידות מא”ה, קהילת מורים מפתחת ומובילה ותהליכי מרחב

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
נגישות