המלצות לשיגרת יום

מנהלים יקרים  

כולנו מלאי הערכה על עשייתכם הייחודית בשעה זו. אנו מבקשים להצטרף לעשייה מיטיבה זו באמצעות הצעה לארגון והכוונת הכוחות.

על מנת לשמור על שלומם של באי הקח”ל, ולחזק כוחות התמודדות, מוצע לכם מודל ארגוני ומערכתי  המבוסס על עקרון “הרציפות” המאפשר קיומה של שגרה מחזיקה ומיטיבה על כל באי הקח”ל. שמירה על הרציפות הרגשית לסוגיה מסייעת בשימור החוסן של הפרט ושל המסגרת כולה.

רצף מנהיגותי: קיומה של נוכחות מנהיגותית מרגיעה ומחזקת לאורך התקופה. חיזוק לבאי הקח”ל באמצעות מיקוד המבט על מורכבות המצב מחד, וכוחות ויכולת התמודדות מאידך. הובלה מסוג זה תאפשר תרגום של הרוח המגביהה למשימות מקדמות ושגרות יומיות שומרות ומנתבות את הקח”ל.

רצף תפקודי: קיום שגרות יומיות של מפגש שיח ולמידה המתאפשרות בהתאם למורכבות המצב. כמו כן עידוד לעשייה אקטיבית וסיוע לפרטים בהבנת תפקידם בתוך המצב הנוכחי.

רצף קוגניטיבי: עיסוק בהזרמת מידע להבנת ההקשר הרחב, הבנת התמונה הגדולה.

רצף בין אישי: קיום קשר בין אישי בין כל גורמי הקח”ל: בין מורה לתלמיד, בין הצוות לבין עצמו, בין התלמידים לבין עצמם.

רצף זהותי: חיבור ה”אני מאמין” המוכר למצב החדש באמצעות מיקוד השיח בערכי הליבה וזהותם האישית של כל באי הקח”ל.

מודל הרצפים יבוא לידי ביטוי בקיומם של ארבעה תחומים אלה: רגש, חברה, פדגוגיה, רוח והגות.
אנו ממליצים לבנות מערכת שבועית מאורגנת הכוללת תוכן, אנשים וזמנים – מי עושה? מה עושה ומתי? כדי ליצור התכנות לקיומם של הרצפים.

הקו החם – המל״תים ומומחי הרשת עומדים לרשותכם.

 


רגשי חברתי לימודי טכנולוגי

כפתור נגישות פתוח