ישנן שתי דרכים מרכזיות ללמידה מרחוק – למידה סינכרונית וא-סינכרונית.

למידה סינכרונית – המורה והתלמידים מחוברים למערכת מקוונת בו זמנית.
חסרונות -צורך בנגישות בו זמנית לציוד, עומס על השרתים ומורה לא מיומן עלול להיגרר להוראה פרונטלית.
יתרונות – הזדמנות לפגישה עם התלמידים ומענה “און ליין” לתלמידים הזקוקים לכך.

למידה א-סינכרונית – התלמידים מקבלים יעדים – תכני למידה, משימות, זמני הגשה ומתקדמים באופן עצמאי.
ניתן להיעזר בסרטונים, צילום המורה, תכנים מהרשת ועוד.

מומלץ לשלב בין שני סוגי הלמידה כאשר המפגשים הסינכרוניים מתאימים יותר למפגשי מחנך או לעבודה בקבוצות קטנות. במידה והמורה מעדיף למידה סינכרונית.

 

 

 

כפתור נגישות פתוח