*חלק מהדברים הכתובים כאן נלקחו מדבריו של הרב ידידי’ה הכהן

סוג הקובץ  Word או  pdf
גופן
 • העבודה תיעשה בגופן   David   או  Narkisim
 • גודל: 14 נק’.
 • כל העבודה חייבת להיות באותו גודל פונט (פרט לכותרות).
 • אין להדגיש משפטים או מילים בעבודה באמצעות הגדלת הפונט.
רווח בין שורות שורה וחצי
היקף העבודה 4500-3500 מילים (לא כולל ביבליוגרפיה)
הערות שוליים 
 • בהערת שוליים מביאים תוכן שמפריע לרצף הקריאה או הפנייה למקורות נוספים.
 • הערות השוליים יופיעו בשולי כל עמוד, גופן 10, רווח שורה, דוד או נרקיס.
 • מקורות קצרים כמובאה מהתנ”ך או מספרות חז”ל יש להביא בגוף העבודה בסוגריים.
 הדגשות
 • ככלל, יש להימנע מהדגשות של מילים בגוף המאמר. במקרה חיוני ההדגשות ייכתבו בהדגשה (B).
 • ככלל, יש להימנע מכתיבת ראשי תיבות במאמר, אלא במקרה של ציטוט מקור הכתוב בראשי תיבות.
 • אין להדגיש באמצעות קו תחתי. 
 • רישום מראי מקום
 • ספרים

פרשני תלמוד ופוסקים: שם מלא, קיצור או כינוי (אם יש, וכשאין זה שם ספרו), שם הספר, ומיקום מדויק.

דוגמאות:
הרב מאיר הלוי אבולעפייה, יד רמ”ה, בבא בתרא ח ע”א (אות פב)
הרב יום טוב בן אברהם, הריטב”א, בבא מציעא עו ע”ב
הרב יעקב בן רבנו אשר, טור, הלכות שבת סימן רמב
הרב יוסף קארו, שולחן ערוך חושן משפט סימן שסט סעיף יא
הרב משה סופר, שו”ת חתם סופר אורח חיים סימן לג
הרב עובדיה יוסף, שו”ת יביע אומר, חלק ח אורח חיים סימן יא

 • מחקר

אברהם וולפיש, “העריכה היוצרת וכח היצר: עיון בעריכת מסכת קידושין במשנה, בתוספתא ובבלי”,  JSIJ  7 (2008) עמ’ 79-31.
שולמית ולר, נשים בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד, תל אביב תשס”א, עמ’ 41.

 • מאמרים אינטרנטיים

שם המחבר, “נושא המאמר”, והקישור:
הרב אהרון ליכטנשטיין, “בעניין דין אסמכתא בכרטיס מפעל הפיס”,http://etzion.org.il/dk/1to899/023daf.htm

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
נגישות