עבודת חקר- איך עושים את זה?

שלב המחקר שלב כתיבת העבודה נהלים טכניים בכתיבת העבודה תפקיד המנחה (מורה מלווה)  בעבודת החקר מאגרי מידע תורניים לשימושכם שמוש יעיל באתר ספריא *חלק מהדברים הכתובים כאן נלקחו מדבריו של הרב ידידיה [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
נגישות