קהילות חינוכיות לומדות
קהילות חינוכיות לומדות
קהילות חינוכיות לומדות

.

מנהיגות מאפשרת - המעודדת תהליכי התפתחות והתאמת הלמידה ללומד

 • היא המנהיגות הדרושה לבנייה והובלה של קהילה לומדת.
 • היא מפגש מתמיד בין בעלי סמכות, מנהיגים ממונים, לבין מנהיגים הצומחים מלמטה וכוחות פועלים, המעוניינים להשפיע ולקדם את הארגון.
 • היא החיבור העדין והרגיש בין עידוד אנשים לצמוח מרצונם האוטונומי ולברר ולפתור מחלוקות בינם לבין אחרים, לבין מנהיגות נוכחת ומובילה המכריעה במקרי מחלוקת, ומקדמת שיתוף של קהלי היעד הרלוונטיים.
 • מקשיבה ויוצרת את התנאים המיטביים לצמיחת יחידים אוטונומיים, ומביאה לקבלת ההחלטות הטובות ביותר עבור הלומדים ועבור החברה בישראל ע"י הרשת.

 

עקרונות למימוש מנהיגות מאפשרת:

 • משתפת את כל השותפים בחזון מעורר השראה.
 • מתמקדת - בתהליכי עבודה, יחסים בין אישיים, בין קבוצתיים ובתוצאות - להצלחה רב ממדית.
 • מעודדת יזמות וחשיבה ביקורתית.
 • מערבת עובדים ליצירת מחויבות באסטרטגיות, בטקטיקות ובתוצאות.
 • מעצבת דרכי פעולה בדרך משתפת ואפקטיבית כדי שיוזמות השינוי תמומשנה בהצלחה.
 • בונה הסכמה בין בעלי עניין שונים ליישומן היעיל של החלטות.
 • מאמנת ומחנכת עובדים להקשבה, להבנת האחר ולביצוע טוב יותר ולמחויבות עמוקה.
 • מהללת הצלחה על מנת ליצור אווירה ארגונית חיובית וחיונית.
 • יוצרת בטחון פסיכולוגי לכל באי הקהילה החינוכית הלומדת והמטה.
 • מפתחת יחסי אמון הדדי בקהילה החינוכית הלומדת.
 • יוצרת בהירות בכל יחידות הארגון.
 • כל השותפים בתהליך ההובלה - מטה הרשת וכל הקהילות – פועלים על פי עקרונות המנהיגות המאפשרת.

אוטונומיה ומצפן אישי -  מכוונים מגמה זו. מנהל או מורה המתפתח, מפתח גם את המצפן הפנימי שלו. הרשת, כמנהיגה, מאפשרת לכל באי הקהילה החינוכית הלומדת לפתח מצפן משלהם המתואם עם המצפן הרשתי.

 

הלימה תרבותית - הוראה הנותנת דוגמה אישית

מבוססת על המודל ההוליסטי לניהול אפקטיבי של ארגון של חברת מקנזי. המודל רואה את הארגון כיחידה שלמה, בהירה, המתפקדת רק כאשר כל האיברים מתפקדים בסנכרון מלא.

באמי"ת הלימה תרבותית משמעותה:

 • מחויבות של כל אחד מאנשי הרשת לערכיה, עקרונותיה ותפיסותיה. תפקודה המיטבי של הרשת תלוי במחויבות זו.
 • הלימה בין עקרונות הרשת וערכיה המוצהרים לבין ביצועם בשטח: עקביות ארגונית והעדר סתירה בין המוצהר לנעשה.

 

מודל הניהול ההוליסטי שלנו מושתת על קיומם של ששה מרכיבים:

 • ערכים משותפים.
 • אסטרטגיה ארגונית: תכנית ביצוע מוכוונת יעדים ומבוססת על הערכות מצב, כדי להגיע למטרה.
 • מבנה ארגוני.
 • עקרונות עבודה ותהליכי עבודה.
 • סגנון ניהולי מתאים בכל שדרות הרשת.
 • הגדרת הכישורים הנדרשים בארגון כמכלול כישורים ארגוניים.

ידע רלוונטי קיים ומתפתח בכל מקום במערכת. פיתוחו מתבצע באמצעות תהליכי למידה וחקירה: ההנהלה מתנסה ומאפשרת לטעות וכך מפתחת ידע על התהליכים המערכתיים שהיא מנהלת; המנהלים חוקרים את עבודתם במסגרת הקהילות האזוריות; המורים מתנסים ומאפשרים לטעות, וברפלקציה ולמידה משותפת מפתחים ידע על תהליכי למידה והוראה; הלומדים חוקרים את נושאי הלימוד תוך כדי התנסות וטעיה ומפתחים ידע חדש עבור עצמם.

 

למידה התנסותית - הוראה המתייחסת לטעויות כאתגר וכהזדמנות ללמידה

תהליך שבו ידע נוצר באמצעות התנסות. למידה כזו מתרחשת כאשר לומד עובר תהליך בן ארבעה שלבים:  

 • התנסות מוחשית - התנסות בסיטואציה חדשה או כזאת המצריכה חקירה ופרשנות נוספת.
 • התבוננות רפלקטיבית - התבוננות ובחינת הסיטואציה.
 • הבניית תפיסה - הבניית רעיון חדש, שינוי תפיסה קיימת, הבניית הכללות והרחבת משמעות של מושגים.
 • בחינה אקטיבית - ניסוי סיטואציה חדשה בעזרת התובנות החדשות שנרכשו.

  

צמיחה "מלמטה למעלה" ומפגש עם חזית הידע

הרשת מאפשרת ומעודדת צמיחה חינוכית פדגוגית בתפיסת "מלמטה למעלה" (bottom up), לצד מפגש עם הידע המתפתח בעולם ("חזית הידע"). מטרתנו לאפשר למנהלים, מורים, לומדים ולצוותים מעורבים, לחשוב, לתכנן, ליזום ולייצר תהליכי עבודה והתחדשות מיטביים להם ולקהילה בתוכה הם פועלים.

מטה הרשת אחראי על ניהול הידע המתפתח והצומח וחיבורו לחזית הידע. המטה יוצר תהליכי הערכה ההופכים את הלמידה לידע.

עיקר השינוי מתרחש בקהילה החינוכית הלומדת בהנהגת המנהל, ומתבסס על פיתוח תהליכי הלמידה ופיתוח ידע חדש של המורים. כלל צוות המורים מפתח יחד תפיסות, תכנים ודרכי הוראה חדשות המותאמות לצרכי התלמידים תוך דיאלוג עם התלמידים, ההורים משרד החינוך וגורמי קהילה שונים.