קהילות חינוכיות לומדות
קהילות חינוכיות לומדות
קהילות חינוכיות לומדות

כדי להבטיח כי התהליך שאנו מובילים יביא אותנו למקום שאליו אנו רוצים להגיע, אנו מבקשים להגדיר ולמדוד תוצאות. כך ניתן יהיה להתבונן על הכיוון שבו אנו הולכים ואיכות הדרך ולדעת שאנחנו אכן במקום שבו רצינו להיות.

תפקיד התוצאות להראות לכל אחת ואחד את מקומם בתהליך הלמידה וההתקדמות שלהם, תוך חיבור ואיחוד הערכים והעקרונות של הארגון עם האישי והייחודי של כל פרט.

תוצאות מחייבות את הפרט לבחון את מקומו, לעומת המקום אליו הוא שואף. תוצאות מחייבות את הארגון  בתהליך הערכה רחב המביא בחשבון את כלל מרכיבי ההתפתחות וההתקדמות.

תהליך הערכה והמדדים החדשים שיפותחו במסגרתו יתאימו למצפן הרשת ויבטאו את הדרך אותה הוא מתווה. יינתן מקום לייחודיות ולשונות בהתאם לעקרונות הצמיחה מלמטה והמנהיגות המאפשרת.

תלמיד במהלך שנות הלימודים

 • בעל ערכים, סקרן, יצירתי, לומד עצמאי, מבין, בעל מיומנויות הנדרשות להצלחתו בחיים, יוזם וחוקר השואף להתפתחות - בתהליך מתמשך של למידה משמעותית, בעל יכולת חשיבה ביקורתית.
 • שייך לקהילת למידה הפועלת על פי עקרונות הרשתיות והשיתופיות, ומחוללת תהליכי למידה משמעותיים וידע חדש.
 • רואה בקהילה החינוכית הלומדת שלו מקום משמעותי להתפתחותו האישית, הרגשית, החינוכית והלימודית, ומקום המאפשר לו להביא את ייחודו לידי ביטוי.
 • רואה ערך בהשתייכותו לקהילה אזורית וקהילה רשתית, ומקיים יחסי גומלין עם עמיתיו.
 • רואה בערכי הרשת דרך חיים, תורם לחברה שבה הוא חי ורוכש כלים ומיומנויות שיאפשרו לו הצלחה בחייו כבוגר.

מורה

 • מנהיג חינוכי המהווה מקור השראה ללומדיו, מחובר לערכי הרשת ופועל לאורם.
 • רגיש לצרכי ההתפתחות האישיים של כל לומד.
 • לומד.
 • מומחה לתהליכי למידה, לאסטרטגיות למידה ולהתאמת תהליכי הלמידה לצרכי ויכולות הלומד.
 • מומחה בתחום הידע שלו (מומחיות פרופסיונאלית).
 • מנחה תהליכי התפתחות ולמידה, ושותף ומשתף בתהליכי פיתוח בקהילה החינוכית הלומדת, האזורית והרשתית.
 • מקיים מערכת קשרים מקצועית עם עמיתים, הורים ושותפים.
 • רואה בקהילה חינוכית לומדת, הפועלת על-פי עיקרון הרשתיות, מקום משמעותי להתפתחותו האישית, המאפשר לו לבטא את כישוריו, אישיותו וייחודו בעבודתו עם תלמידים.
 • לומדיו עומדים בהצלחה בהערכה שהוגדרה ובמבחנים הסטנדרטיים של משה"ח.

 

מנהל

 • מנהיג חינוכי, המהווה מקור השראה לקהילה החינוכית הלומדת, מחובר לערכי הרשת, פועל לאורם ומוביל ליישומם.
 • מכיר בצורך ובזכות הטבעית של כל אחד לצמיחה והתפתחות, בהתאם לאישיותו הייחודית ועל פי ערכי הרשת ומהווה בעצמו מודל של למידה והתפתחות.
 • מנהיג המאפשר צמיחה מלמטה ולמידה התנסותית לכל באי הקהילה החינוכית הלומדת.
 • מאמין בפיתוח ולמידה משותפים ומעודד תהליכים בין מורים ותלמידים בקהילה החינוכית הלומדת.
 • מאמין בעיקרון הרשתיות, רואה בקהילה האזורית קבוצת התייחסות משמעותית, ושותף עמה בתהליכי למידה ופיתוח.
 • בעל יכולת להניע תהליכים, לחולל שינוי תפיסתי בהקהילה החינוכית הלומדת ולהתאים את תהליכי הלמידה למאה ה-21.
 • נוהג כמנהיג בקהילה בה הוא חי – כלפי כלל השותפים: הרשות, משרד החינוך, הורים, מורים, תלמידים ואחרים.
 • לומד ומתפתח בעבודתו הניהולית – אישית ובשיתוף עם עמיתים.

בוגר 

 • מחויב לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
 • מחויב דתית מתוך רצון ובחירה (לבוגרי הרשת הדתיים).
 • ערכי ומוסרי, הרואה בערכי הרשת דרך חיים, פועל למימושם ותורם לחברה ולמדינה.
 • בעל רמת מודעות עצמית גבוהה והכרה בערך התהליך שעבר לאורך שנות חינוכו.
 • בעל תחושת מסוגלות עצמית גבוהה ויכולת הסתגלות לשינויים, המתייחס ללמידה כדרך חיים, ובעל כלים ומיומנויות מתאימים להצלחה בחייו כאדם במאה ה-21.
 • בעל תעודת בגרות המעידה על מיצוי היכולות שלו.
 • בעל הישגים אישיים בתחומים שבחר ופיתח.

 

קהילה חינוכית לומדת

 • מזמנת לימוד חוויתי, משמעותי ואיכותי, מיקוד ערכי וגיבוש זהות עצמית וקבוצתית.
 • מאפשרת ומעודדת התבוננות עצמית, ויוצרת בחבריה תחושת מסוגלות עצמית ולמידה, בדרך התנסותית המטפחת לומד יוזם, סקרן, חקרן, שואל שאלות המגיע למיצוינות ומצוינות.
 • מהווה סביבה איכותית המעודדת למידה מהפרט אל הכלל ומהכלל לפרט, ללא כל מגבלה גילאית, דיסציפלינארית וכד'.
 • מעניקה ללומדיה את ערכי הרשת ואת הכלים והמיומנויות שהוגדרו כתנאי בסיס להצלחת אדם במאה ה-21.
 • יוצרת שייכות ומחויבות של כל אחד מבאיה לחברה הישראלית ולמדינת ישראל, המתבטאים בהתנדבות ובעשייה של הלומדים למען החברה במשך התהליך החינוכי, ובשירות משמעותי למדינה של הבוגרים בסיום לימודיהם.
 • לומדיה עומדים בהצלחה במבחנים סטנדרטים של משרד החינוך.
 • לומדיה מפתחים יכולות והישגים אישיים בתחומים שהם בוחרים.
 • עומדת ביעדי רישום.
 • עומדת ביעדי תקציב ובסטנדרטים המקצועיים שנקבעו ברשת.

 

קהילה אזורית

 • התפתחות של כל הקהילות החינוכיות הלומדות והגעה של כל אחת מהן לתוצאות הנדרשות על פי המצפן, תוך למידה סינרגטית של קהילה אחת מחברתה.
 • התחזקות יכולות הניהול של המנהלים ומענה מיטיבי לצרכי המנהלים וצרכי כל בעלי התפקידים בקהילות החינוכיות הלומדות, תוך שיפור עבודתם בכל מעגלי השפעתם. כל זאת לצד הטמעת ערכי הרשת ליצירת תחושת משמעות, מחויבות ושייכות קהילתית.
 • בנייה והפעלה של תל"א למנהלים, מערך תמיכה רגשית, ובניית מרחב מושהה לצמיחה שלהם בתוך התהליך.
 • חיזוק החיבור בין תלמידים, מורים והורים.
 • חיזוק החיבור בין הקהילות החינוכיות הלומדות לסביבה שבה הם פועלים – רשויות ומחוזות משה"ח וגורמי קהילה וסביבה רלוונטיים.
 • חברי הקהילות החינוכיות הלומדות שבקהילה יגיעו למצוינות בתחומים השונים, ויקיימו חיבורים של רשתיות בין הקהילות.
 • התוצאות ייושמו במסגרת תקציבית מאוזנת ובעבודה על פי הערכים והסטנדרטים של הרשת.

קהילת רשת אמי"ת - רשת של קהילות חינוכיות לומדות

 • קהילת אמי"ת תהווה מודל של רשת קהילות חינוכיות לומדות, המפרות זו את זו ונמצאות בתהליך מתמשך של צמיחה והתפתחות.
 • תיישם את יעדי משרד החינוך.
 • תפעל בשיתוף פעולה ודיאלוג עם הגורמים הרלוונטיים: רשויות מקומיות, ארגוני מורים, קהילות וארגונים מקצועיים ואזרחיים. ותשפיע על מערכת החינוך בישראל בתהליך של שיפור מתמיד ושאיפה למצוינות תוך התאמת המערכת לצרכים המשתנים.
 • תשפיע על חוסנה של החברה בישראל בכך שהיא יוצרת שפה והשפעה של חיבורים בין חלקי החברה השונים, ובינם לבין היותנו חברה במדינה יהודית ודמוקרטית.
 • תאפשר מרחב התפתחות וצמיחה לכל באיה, תדאג לשוויון הזדמנויות ותסייע בצמצום הפערים בחינוך.
 • בוגריה עומדים בסטנדרטים גבוהים המקובלים בישראל ובעולם, ומוכוונים להצטיינות בתחומים השונים.
 • בוגריה משולבים בהצלחה בתחומי החיים השונים במדינת ישראל, ומשפיעים בכך על חוסנה והצלחתה של החברה והמדינה.
 • תעודד את עובדיה להצטיין בתחומי המומחיות שלהם כדי לתת את המענה הטוב והמדויק ביותר לצרכי השטח.
 • תפעל במקצוענות, במומחיות ובשקיפות בכל הנושאים המינהליים, התקציביים, השכר והבקרה ומשאבי האנוש.
 • תפעל לפי עקרון של גמישות ניהולית והעצמה של הקהילה החינוכית הלומדת כדי שזו תוכל לפעול באוטונומיה פדגוגית וניהולית ולהבטיח השקעה מקסימלית של המשאבים ועבודת הקהילה לטובת התלמידים ולמימוש הלמידה וההישגים החינוכיים והפדגוגיים, בהתאם לצרכים של הקהילה החינוכית הלומדת ובהתאם למדיניות של משה"ח.

 

 עובד מטה ומינהלה ברשת

 • רואה עצמו חלק מהרשת, מזדהה עם ערכיה ופועל ע"פ המצפן.
 • נוהג בסבלנות, בדרך ארץ ובכבוד בסביבתו המקצועית והאנושית, מגלה תודעת שירות גבוהה וממלא תפקידו בדרך הטובה ביותר.
 • רואה במקצועו פרופסיה, שואף למצוינות מקצועית באמצעות תהליכי למידה מתמידים.
 • שותף בתהליכי למידה ופיתוח בתחומו על בסיס עקרונות הרשתיות.
 • עומד בהצלחה ביעדים שהוגדרו בשיתוף איתו בכל מינהל, על פי הסטנדרטים של הרשת.