כדי להבטיח שהתהליך שאנו מובילים יביא אותנו למקום שאליו רצינו להגיע, אנו מבקשים להגדיר תוצאות ולמדוד אותן. כך ניתן יהיה להתבונן על הכיוון שבו אנו הולכים, להעריך את איכות הדרך ולדעת שאנחנו אכן במקום שבו רצינו להיות. מטרת הגדרת התוצאות הרצויות הינה לתכנן נכון ובתהליך מתפתח את התשתיות והתהליכים, ולהראות לכל אחת ואחד מהשותפים את מקומם בתהליך ואת התקדמותם, תוך חיבור הערכים והעקרונות של הארגון עם האישי והייחודי של כל פרט.

הגדרת התוצאות והמשגתן בצורה ברורה מחייבת את הפרט לבחון את מקומו הנוכחי ביחס למקום אליו הוא שואף להגיע, ומאפשרת לארגון לנהל תהליך הערכה רחב מבוסס נתונים, לנווט את דרכו נכונה על פי מטרותיו, ולהביא בחשבון את כלל מרכיבי ההתפתחות וההתקדמות. התוצאות המצופות של תהליך ההתחדשות ברוח הגוגיה, כפי שיוגדרו להלן, יבואו לידי ביטוי אצל כל השותפים: תלמידים, בוגרים, מנהלים, מורים ועובדים – בקבוצות ההשתייכות השונות ובקהילה החינוכית הלומדת ככלל.

למידה והתפתחות כדרך חיים

רשת אמי"ת רוצה לטפח לומדים בעלי ערכים, סקרנים, יצירתיים ויוזמים. לומדים שיפתחו מיומנויות של לומד עצמאי (בלמידה אישית ובצוות), לומד מבין וחוקר השואף להתפתחות מתמדת בתהליך מתמשך של למידה משמעותית וחשיבה ביקורתית; לומדים אשר ירכשו כלים שיאפשרו להם הסתגלות מהירה לשינויים ויהפכו אותם לאנשים שמקבלים בברכה למידת תחומי ידע, מיומנויות, למידה אקדמית, כלים ומקצועות חדשים, לצורך העשרת עולמם האישי והמקצועי.

המבוגרים ברשת יהיו לומדים בעצמם וישמשו דוגמה ומודל עבור הילדים, יהיו רגישים לצורכי ההתפתחות האישיים של כל לומד, ויתפקדו כמומחים לתהליכים ולאסטרטגיות למידה ולהתאמתם ללומדים. המנהלים והמורים יהיו מנהיגים חינוכיים שיהוו מקור השראה, מחוברים לערכי הרשת, פועלים לאורם ומובילים ליישומם. הם יכירו בזכות הטבעית של כל אחד לצמיחה ולהתפתחות בהתאם לאישיותו הייחודית ועל פי ערכי הרשת.

כל העובדים יראו במקצועם פרופסיה, וישאפו למצוינות מקצועית באמצעות תהליכי למידה מתמידים. הם יהיו שותפים לתהליכי למידה ופיתוח בתחומם על בסיס עקרונות הרשתיות, ויעמדו בהצלחה ביעדים שהוגדרו בשיתוף עימם בכל מִנהל על פי הסטנדרטים של הרשת.

שותפות, משמעות ושייכות

הלומדים ישתייכו לקהילות לומדות הפועלות על פי עקרונות הרשתיות והשיתופיות, מניעות תהליכי למידה משמעותיים ויוצרות ידע חדש. הם יראו בקח"ל מקום משמעותי להתפתחותם האישית, הרגשית, החינוכית והלימודית; מקום המאפשר להם להביא לידי ביטוי את ייחודיותם ומעודד אותם לצקת משמעות לתהליכי הלמידה ולגיבוש זהותם האישית. כלל הלומדים ירגישו שייכות לקח"ל, יראו ערך בהשתייכותם לקהילה האזורית ולקהילה הרשתית, יקיימו יחסי גומלין עם עמיתיהם ויראו בערכי הרשת דרך חיים משותפת.

תורת חיים, זהות יהודית וישראלית

כלל בוגרי הרשת – דתיים, חילונים, חרדים ומסורתיים – יהיו בוגרים ובוגרות ערכיים ומוסריים ויראו בתרבות ובמסורת היהודית חלק מהותי מזהותם האישית ומתפיסת זהותם הישראלית כאזרחי מדינת ישראל. בוגרי הרשת הדתיים והחרדים יהיו מחויבים דתית מתוך רצון ובחירה ויראו בתורה תורת חיים המחוברת ורלוונטית לחייהם.

 

אחריות, מעורבות, תרומה לחברה ולמדינה

השותפים לקהילות החינוכיות הלומדות ברשת אמי"ת יהיו מחויבים לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הם יהיו לומדים שמגלים אחריות אישית לנעשה סביבם, מעורבים בעשייה החברתית בקהילותיהם ותורמים מזמנם ומכישוריהם לטובת החברה והמדינה. דרך הפעולה של צמיחה מלמטה מאפשרת לתלמיד לבנות את ערכיו הוא, להתלבט בין ערכים ולבנות לעצמו דרכי הכרעה ביניהם, ליזום פעולות ערכיות ולהיות שותף ליצירת התהליכים החינוכיים אותם חווים כל באי הקח"ל.

רשת אמי"ת משפיעה על חוסנה של החברה בישראל בכך שהיא יוצרת שפה של חיבורים בין חלקי החברה השונים. היא תאפשר מרחב התפתחות וצמיחה לכל באיה, תדאג לשוויון הזדמנויות ותסייע בצמצום הפערים בחינוך. בוגרי הרשת יעמדו בסטנדרטים הגבוהים ביותר המקובלים בישראל ובעולם, יהיו מכוונים להצטיינות בתחומים השונים, ויגלו מנהיגות ואחריות בהמשך חיזוקה ועיצובה של החברה בישראל.

הקח"ל תיצור תחושת שייכות לחברה הישראלית ולמדינת ישראל בקרב כל אחד ואחת מבאיה, ותיצור בקרבם מחויבות אליהן המתבטאת בהתנדבות ובעשייה למען החברה, במהלך הלימודים ובשירות משמעותי למדינה של הבוגרים והבוגרות בסיום לימודיהם.

שליטה במיומנויות המאה ה-21

הלומדים יוכיחו שליטה במיומנויות הנדרשות לשם השתתפות פעילה, יצרנית ומשמעותית בעולם המתפתח והמשתנה תדיר של המאה הנוכחית, מיומנויות כגון – שאילת שאלות, חשיבה ביקורתית, עמידה מול קהל, עבודה שיתופית, אוריינות מידע מתוקשבת, איתור וסינון ידע, פתרון בעיות, ניהול דיאלוג ושיח, הסתגלות לשינוי, ניהול זמן ופיתוח מנהיגות. הבוגרים יהיו בעלי תעודת בגרות איכותית המעידה על מיצוי יכולותיהם, ובעלי הישגים אישיים בתחומים לימודיים פורמליים ואי-פורמליים שבהם בחרו ללמוד ולהתפתח בתקופת לימודיהם בקח"ל. המורים והמנהלים יהוו דוגמה אישית של מיצוי ומצוינות בדגש על פיתוח מיומנויות וכישורים הרלוונטיים למציאות החיים המודרנית.

תחושת מסוגלות, מיצוי והישגים

בוגרינו יהיו בעלי רמת מודעות עצמית גבוהה והכרה בערך התהליך שעברו לאורך שנות חינוכם. תהיה להם יכולת הסתגלות לשינויים, הם יתייחסו ללמידה כאל דרך חיים ויהיו בעלי כלים ומיומנויות מתאימים להצלחה בחייהם כאזרחים בעולם מתקדם ומשתנה.

הרשת מאמינה במנהליה ובמוריה וביכולתם להיות ראש החץ שיוביל את השינוי. המנהלים והמורים יראו את עצמם בתורת מנהיגים חינוכיים המשמשים מקור השראה ללומדים, מחוברים לערכי הרשת ופועלים לאורם. מנהלים, מורים, תלמידים ועובדים יגיעו למיצוי יכולותיהם ושאיפותיהם, ישיגו הישגים גבוהים, יפתחו תחושת מסוגלות גבוהה ויחוו הצלחה.


לניווט לחצו על הערך המבוקש

כפתור נגישות פתוח